Tatta Tom

Tatta Tom ass e Personnage dee speziell fir Kanner an d'Welt geruff gouf. Kanner reagéieren ganz positif op d'Tatta Tom an si kréien all hier Froen kandgerecht beäntwert.

Tatta Tom

liest vir ...

Tatta Tom liest de Kanner Geschichte vir. Mäerercher dei ëmgschriwwe goufen an esou dem Thema LGBTIQ+ Rechnung droen.

Tatta Tom

erkläert ...

Tatta Tom erkläert Kleng a Grouss Begrëffer aus der LGBTIQ+ Welt.

Tatta Tom

Tatta Tom ass e Personnage dee speziell fir Kanner an d’Welt geruff gouf. Kanner reagéieren ganz positif op d’Tatta Tom an si kréien all hier Froen kandgerecht beäntwert.

Tatta Tom

liest vir …

Tatta Tom liest de Kanner Geschichte vir. Mäerercher dei ëmgschriwwe goufen an esou dem Thema LGBTIQ+ Rechnung droen.

Tatta Tom

erkläert …

Tatta Tom erkläert Kleng a Grouss Begrëffer aus der LGBTIQ+ Welt.

Sozial Medien

Tatta Tom erkläert ... LGBTIQ+ 🏳️‍🌈⠀#tattatom #tattatomerklaert #lgbtiq+ #dragqueen....
Tatta Tom erkläert ... LGBTIQ+ 🏳️‍🌈⠀
#tattatom #tattatomerklaert #lgbtiq+ #dragqueen #beardeddragqueen⠀
tattatom.lu
Tatta Tom erkläert ... LGBTIQ+ 🏳️‍🌈⠀#tattatom #tattatomerklaert #lgbtiq+ #dragqueen....
Tatta Tom erkläert ... LGBTIQ+ 🏳️‍🌈⠀
#tattatom #tattatomerklaert #lgbtiq+ #dragqueen #beardeddragqueen⠀
tattatom.lu
Tatta Tom erkläert ... LGBTIQ+ 🏳️‍🌈⠀#tattatom #tattatomerklaert #lgbtiq+ #dragqueen....
Tatta Tom erkläert ... LGBTIQ+ 🏳️‍🌈⠀
#tattatom #tattatomerklaert #lgbtiq+ #dragqueen #beardeddragqueen⠀
tattatom.lu
Tatta Tom erkläert ... Queer⠀⠀An natierlech gëtt Queer fir nach vill méi Mënsche gesot, ....
Tatta Tom erkläert ... Queer⠀⠀
An natierlech gëtt Queer fir nach vill méi Mënsche gesot, z.B. och fir jiddereen aus der LGBTIQ+Community⠀
#tattatom #tattatomerklaert #queer #dragqueen #beardeddragqueen⠀⠀
tattatom.lu
Tatta Tom erkläert ... Queer⠀⠀An natierlech gëtt Queer fir nach vill méi Mënsche gesot, ....
Tatta Tom erkläert ... Queer⠀⠀
An natierlech gëtt Queer fir nach vill méi Mënsche gesot, z.B. och fir jiddereen aus der LGBTIQ+Community⠀
#tattatom #tattatomerklaert #queer #dragqueen #beardeddragqueen⠀⠀
tattatom.lu
Tatta Tom erkläert ... Queer⠀⠀An natierlech gëtt Queer fir nach vill méi Mënsche gesot, ....
Tatta Tom erkläert ... Queer⠀⠀
An natierlech gëtt Queer fir nach vill méi Mënsche gesot, z.B. och fir jiddereen aus der LGBTIQ+Community⠀
#tattatom #tattatomerklaert #queer #dragqueen #beardeddragqueen⠀⠀
tattatom.lu

Mehr laden

5 + 3 =

Kontakt